திருவிழா - திருக்கொடியேற்றம்

கீழ் ஆசாரிபள்ளம் ஆலய திருவிழா 30 ஆகஸ்ட் 2007ல் கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமானது.


0 மறுமொழிகள்: