புனித பனிமய அன்னை ஆலய திருவிழா

பத்தாம் திருவிழா தேர்ப் பவனி

பத்தாம் திருவிழா

ஒன்பதாம் திருவிழா


திருவிழா - திருக்கொடியேற்றம்

கீழ் ஆசாரிபள்ளம் ஆலய திருவிழா 30 ஆகஸ்ட் 2007ல் கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமானது.


புனித பனிமய அன்னை ஆலயத் திருவிழா நிகழ்வுகள் - படங்கள்